khu do thi thu thiem

Thiết kế Cầu Thủ Thiêm 4 dựa trên ý tưởng ‘Tre Việt Nam’

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa có chỉ đạo liên quan đến phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Thủ Thiêm 4. Theo đó, TP giao Sở Quy hoạch - kiến trúc đề...